diumenge, 30 d’octubre de 2011

El comunicat de Montblanc. Nosaltres hi vam ser .

Fa uns dies que ens ha arribat alpuntBIO el ressò d'una polèmica que te per protagonista un personatge que es dedica a la producció i compra-venda de productes del camp. En teoria ho feia en producte ecològic, però tot fa pensar que no era gaire escrupolós en saber l'origen de la fruita .Diguem-ne que donava garsa per perdiu .
Publiquem avui el comunicat emès per un grup de pagesos agroecològics catalans que reunits a Montblanc van decidir fer públic el cas.
Cistellsalpunt , tot i no ser afectats directes, varem participar en la redacció del docunent:Aquest document s’està difonent per explicar de forma clara un fet que  ha
setembre de 2011.
tingut lloc el Alguns pagesos/es agroecològics/es , que compraven fruita a un
productor de l'Urgell van observar alguns fets que donaven peu a dubtar de la procedència
ecològica d’una partida de fruita subministrada. Finalment van portar a analitzar una mostra.
El dia 16 de setembre van arribar els resultats del laboratori
acreditat. En la mostra analitzada
es van trobar restes de dos insecticides i dos fungicides químics de
síntesi no autoritzats (en
agricultura ecològica) en dosis elevades. Després de consultar el cas
a un tècnic es va descartar una contaminació per deriva, deguda a la possible proximitat
d'un camp convencional, o una contaminació en la cambra frigorífica. Per tant,
eren productes aplicats directament al camp. També la possiblitat d’una confusió de caixes en
la cambra quedava descartada per la quantitat i diversitat de mostres analitzades.
Això va suposar un gran daltabaix per aquest/es pagesos/es.
Dimarts, 20 de setembre, una comissió del pagesos/es va visitar el
productor a la seva finca per provar de trobar una explicació als dubtes que els havien portat a
fer l’analítica i a la presència de productes químics en la fruita analitzada.
El grup estava disposat a arribar al fons del problema, a pagar
analítiques conjuntament i es va demanar que se’ls donés una resposta i explicació del succeït. Van rebre explicacions contradictòries, no se’ls va permetre veure els camps ni tampoc
prendre mostres del magatzem ni de les cambres. A partir d’aquest moment es va paralitzar la comercialització amb aquest productor i es van portar noves mostres a analitzar, informant alhora altres possibles afectats, que també van portar a analitzar altres partides.
Part d’aquestes mostres van donar positiu així que es va convocar una
reunió urgent amb totes les persones que podien estar afectades per aquest fet tan greu:
productors d’hortalisses, altres productors de fruita ecològica de Lleida, i diversos actors del
sector agrecològic català. També es va avisar al productor en qüestió i no va assistir-hi.
Ens sentim enganyats, ens sentim estafats, ens sentim ofesos i ACORDEM
el següent:

-Expressar la nostra decepció amb Alexis Inglada i l’empresa “Lo Reguer SCP” donada d’alta al CCPAE.
-Suspendre’n tota relació comercial.
-Emetre i difondre aquest comunicat.
-Prendre mesures actives per tal d’evitar una altra situació com
aquesta.


La comunicació i el treball en xarxa son les eines que hem utilitzat per detectar i gestionar aquest problema de forma col.lectiva. Això reafirma la necessitat de
seguir treballant en un mecanisme col.lectiu de certificació (anomenat Sistema Participatiu de
Garantia, SGP) basat en la transparència i construït pels propis pagesos/es i consumidors/es.
En l’SGP es defineixen conjuntament els paràmetres que considerem importants,
que són a més dels aspectes productius i agronòmics, els aspectes
socials, ambientals, econòmics... És una forma d'autoregular-nos, ajudar-nos a millorar en
la producció agroecològica i assegurar-nos que treballem amb pagesos/es que volen
complir aquests paràmetres.
Amb aquest tipus de sistema de garantia podem anar més enllà de la
“confiança” entre productors/es que tinguin el segell oficial o no, i tenir una relació
total de transparència entre productors/es i amb els consumidors/es.
Creiem que hem dassumir la nostra part de responsabilitat i fer un treball col.lectiu entre
pagesos/es, consumidors/es i persones que treballen per
l’agroecologia. Per fer possible un moviment agroecològic fort, caminar cap a la sobirania alimentària plegats i recuperar la dignitat de totes les persones que hi treballen.


Pagesos/es i afectats volem transparència al món agroecològic!


Segur que en parlarem perque la gravetat dels fets ho mereix. Però de moment animem als redactors del document a que el signin hi així els podrem felicitar per treure de la circulació aquest triler.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada